KA-BAR 1216 Kydex Sheath, Black

KA-BAR 1216 Kydex Sheath, Black


5 Star Rating5 Star Rating

KA-BAR 1216 Kydex Sheath, Black

#1216

Retail $17.95

Sale $14.95

You Save $3.00 (17% OFF)

KA-BAR Knives